Blog de B4M Toggle

Un estudi alerta que el 2040 Alemanya patirà manca de mà d’obra qualificada

Un estudi alerta que el 2040 Alemanya patirà manca de mà d’obra qualificada

L’Institut Basler ha publicat recentment un estudi en el qual alerta sobre un greu problema de manca de mà d’obra a llarg termini a Alemanya. El motiu, l’envelliment de la població i la manca de coneixements especialitzats.

Els experts aconsellen dur a terme un pla per intentar reduir aquesta manca de mà d’obra. Per a això hauria de promoure la formació professional en els àmbits que siguin necessaris i també la formació contínua dels treballadors perquè estiguin preparats per a noves ocupacions.

Altres de les recomanacions dels experts és la reincorporació al més aviat possible dels treballadors després d’una baixa de paternitat, així com motivar a la gent gran a treballar durant més temps. Amb aquestes mesures es calcula que el dèficit es podria reduir en prop de dos milions de llocs de treball. També van aconsellar que les persones amb jornades reduïdes ampliïn els seus horaris per augmentar la producció.

Per pal·liar aquest problema, el govern alemany ha aprovat un pla per a la formació de treballadors qualificats. Segons els experts en població i mercat laboral, fins al 2030 les estimacions indiquen una manca d’uns 3 milions de treballadors especialitzats, la xifra augmentaria fins als 3,3 milions en 2040.

Es calcula que per 2040 la població en edat de treballar es reduirà en un 10%. Els sectors més afectats seran el de l’energia, la tecnologia, els serveis i també el sanitari.

En el nou pla elaborat pel Ministeri de Treball, tindrà preferència la població activa que ja estigui a Alemanya, però també comptarà amb la incorporació al mercat laboral de ciutadans europeus comunitaris. D’altra banda, s’aposta per incrementar la presència de la dona en llocs qualificats.

Aquest és l’enllaç a l’estudi (en alemany): www.prognos.com

Fonts: portalalemania | expansión

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown