Notícies i Projectes B4M Toggle

Quines són les sortides i possibilitats de la FP Dual?

Quines són les sortides i possibilitats de la FP Dual?

En la majoria dels casos, la pròpia empresa on s’ha fet la formació ofereix un lloc de treball als aprenents, ja que coneixen l’empresa i el seu àmbit de treball, havent-se convertit en empleats valuosos. D’altra banda, després de la finalització de la FP, obtens un títol oficialment reconegut i una formació en profunditat que serà valorada tant en altres empreses de tota Alemanya així com a l’estranger.

D’altra banda, el sistema de Formació Dual ofereix moltes possibilitats de desenvolupament. A causa de la seva estreta relació amb el sistema formatiu, després del títol laboral i alguns anys d’experiència laboral, es pot obtenir un títol altament qualificat, com el de mestre d’artesania. Aquests títols permeten dirigir una empresa pròpia i formar a aprenentes. A més, el nivell de qualificació és comparable amb el de graduat universitari. Entorn d’un 20% dels quals han superat la FP Dual obtenen un d’aquests títols altament qualificats, obrint així oportunitats de desenvolupament de la seva carrera, que a l’estranger moltes vegades solament estan a la disposició dels titulats universitaris.

Una altra opció després de la FP Dual és obtenir l’accés a un estudi universitari (si és que no s’estava en disposició de l’accés abans en haver realitzat la Abitur). Per a això és necessari el títol de mestre (Meistertitel), almenys tres anys d’experiència laboral o haver estudiat en una escola que atorgui aquest accés. A Alemanya molts estudiants universitaris han realitzat abans una formació: en 2011 un 17 % dels universitaris i gairebé la meitat d’aquells que comencen un estudi en una escola tècnica superior.

Una Formació Dual és una alternativa als estudis universitaris i obre també l’entrada a la formació superior, per això s’erigeix en un dels garants de la permeabilitat del sistema educatiu alemany.

 

El títol de mestratge (Meistertitel)

Els titulats en FP Dual tenen la possibilitat de, després d’una formació posterior, obtenir el títol de mestratge. Aquest tipus de títol existeix sobretot en els oficis artesanals, així com en la indústria però també en l’agricultura i en l’àmbit domèstic. Els que així ho desitgin han d’aprovar diversos exàmens pels quals es poden preparar en cursos especialitzats. A més dels coneixements tècnics especialitzats s’examinaran d’economia d’empresa, dret i pedagogia laboral.

El títol és reconegut a nivell estatal i concedit per les càmeres, de manera que s’unifica i assegura un alt estàndard de qualitat. A més, el títol és condició necessària per poder dirigir la teva pròpia empresa i formar a aprenentes, passant antics alumnes de FP Dual a ser mestres que ensenyen als següents aprenents.

Els cursos preparatoris costen entre 4000 € (carnisseria i perruqueria) i 10.000 € (tècnic d’electricitat). A més, les taxes de l’examen de les càmeres costen uns 750 €. Així, l’ampliació d’estudis requereix una inversió relativament elevada de diners i temps, si bé és cert que possibilita l’entrada a llocs de més responsabilitat i, per tant, major sou. L’Estat recolza aquesta formació atorgant préstecs a interessos molt baixos.

Font | www.portalalemania.com

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown