Política de Privacitat Toggle

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: BRIDGE4MOBILITY, SL

Direcció Fiscal: C/ DE LA BOBINADORA, 1 -5, 1ª PLANTA LOCAL 18 – 08302 MATARÓ

Domicili Social: C/ DE LA BOBINADORA, 1 -5, 1ª PLANTA LOCAL 18 – 08302 MATARÓ

NIF: ES B66394016

Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35322, Foli 100, Fulla Nº B262983

E-mail: info@bridge4mobility.com

Nom de dominis: www.bridge4mobility.com, b4m.cat.

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , BRIDGE4MOBILITY, SL en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin les seves dades personals, inclosa les imatges o fotografies, a través dels diferents formularis en els dominis indicats, seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de BRIDGE4MOBILITY, SL per a realitzar les següents finalitats:

  1. Les dades de caràcter personal, inclosa la seva imatge, facilitades per l’usuari seran utilitzades per a la participació en els processos de selecció de l’empresa. En aquest sentit, l’usuari està d’acord amb què l’empresa redacti perfils professionals a partir d’aquestes dades per a presentar-los a empreses clients potencialment interessades en contractar els candidats.
  2. Remissió de comunicacions per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur. Aquestes comunicacions seran relacionades amb els serveis oferts per, BRIDGE4MOBILITY, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord entre els seus col·laboradors. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  3. Realitzar estudis estadístics.
  4. Tramitar sol·licituds, participar en sessions informatives, consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a BRIDGE4MOBILITY, SL

BRIDGE4MOBILITY, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquest web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals, incloses les seves fotografies, siguin objecte de tractament automatitzat per part de BRIDGE4MOBILITY, SL. En cas que vostè. Inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. Totes les dades sol·licitades a través de BRIDGE4MOBILITY, SL són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, BRIDGE4MOBILITY, SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a BRIDGE4MOBILITY, SL els canvis que es produeixin en els mateixos.

L’usuari podrà crear un compte en bridge4mobility.com, generant un nom d’usuari i contrasenya que haurà d’introduir a la Web. Així mateix, l’usuari es compromet a tractar amb confidencialitat de la identitat i contrasenya obtingudes en l’alta d’usuari, no podent cedir-la a uns altres, sent responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat. En cas de l’oblit de la mateixa, s’indicarà els passos a seguir per crear una nova contrasenya a través d’un enllaç del correu electrònic.

L’Usuari haurà de notificar a BRIDGE4MOBILITY, SL immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

BRIDGE4MOBILITY, SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: info@bridge4mobility.com
  2. Correu Postal: C/ DE LA BOBINADORA, 1 -5, 1ª PLANTA LOCAL 18 – 08302 MATARÓ
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis enviant un correu electrònic a: info@bridge4mobility.com.

De la mateixa manera, BRIDGE4MOBILITY, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

 

CURRÍCULUMS

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, informem que la informació que ens facilita l’usuari quedarà recollida en un fitxer responsabilitat de BRIDGE4MOBILITY, SL , per tal d’avaluar la candidatura en cas que en un futur sorgeixi alguna vacant o procés de selecció que s’ajusti a les característiques de l’usuari. En relació a les dades de caràcter personal especialment protegides (dades de salut), així com la seva imatge, l’usuari accepta de manera expressa que BRIDGE4MOBILITY, SL pugui recaptar-i tractar-los.

Pot exercitar el dret a accedir a la informació, rectificar-la o a oposar-se al seu tractament i, si escau, cancel·lar-la, posant-te en contacte amb nosaltres a la següent adreça; C/ DE LA BOBINADORA, 1 -5, 1ª PLANTA LOCAL 18-08.302 MATARÓ , o bé enviant un correu electrònic a info@bridge4mobility.com

Informem que, passat un període d’un any des de la recepció de les dades, llevat que s’hagi produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per part teva, procedirem d’ofici i de forma automàtica a cancel·lar les teves dades del fitxer en qüestió.

En cas de ser seleccionat el currículum remès per algun usuari, i als efectes del que preveu la LOPD, mitjançant l’acceptació d’aquest document, l’usuari autoritza expressament que les seves dades i les de la seva imatge, siguin tractats i comunicats a tots aquells col·laboradors , empreses clients, centres de formació, organismes o entitats públiques, que participin en els diferents processos de selecció.

 

BRIDGE4MOBILITY, SL informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, amb la relació de les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

 

SEGURETAT

BRIDGE4MOBILITY, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de BRIDGE4MOBILITY, SL Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BRIDGE4MOBILITY, SL , són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per BRIDGE4MOBILITY, SL , per les seves societats filials i/o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de BRIDGE4MOBILITY, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BRIDGE4MOBILITY, SL.

Els continguts subministrats per BRIDGE4MOBILITY, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BRIDGE4MOBILITY, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, BRIDGE4MOBILITY, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant- BRIDGE4MOBILITY, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a BRIDGE4MOBILITY, SL , als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

BRIDGE4MOBILITY, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, BRIDGE4MOBILITY, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. BRIDGE4MOBILITY, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

BRIDGE4MOBILITY, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas BRIDGE4MOBILITY, SL, les seves sucursals i/o centres adscrits, els seus directors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots el efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

BRIDGE4MOBILITY, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. BRIDGE4MOBILITY, SL no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de BRIDGE4MOBILITY, SL com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown