Política de Privacitat a les Xarxes Socials Toggle

Política de privacitat a les Xarxes Socials oficials de BRIDGE4MOBILITY, SL.

  1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD) BRIDGE4MOBILITY, SL. desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

  1. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL . . Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, BRIDGE4MOBILITY, SL. adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial BRIDGE4MOBILITY, SL. . BRIDGE4MOBILITY, SL. quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

  1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que BRIDGE4MOBILITY, SL. , amb domicili social a C/ DE LA BOBINADORA, 1 -5, 1ª PLANTA LOCAL 18-08.302 MATARÓ , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

  1. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a BRIDGE4MOBILITY, SL. a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de BRIDGE4MOBILITY, SL. amb la finalitat d’oferir-li informació de BRIDGE4MOBILITY, SL. , per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb BRIDGE4MOBILITY, SL. i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per BRIDGE4MOBILITY, SL. per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. en aquesta xarxa social, pel que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

BRIDGE4MOBILITY, SL. tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la plataforma.

  1. Identificació dels destinataris respecte dels quals BRIDGE4MOBILITY, SL. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

BRIDGE4MOBILITY, SL. únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

  1. Altres tercers prestadors de serveis

BRIDGE4MOBILITY, SL. adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços BRIDGE4MOBILITY, SL. remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

  1. Qualitat de les dades

BRIDGE4MOBILITY, SL. adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. .

  1. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

BRIDGE4MOBILITY, SL. informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a BRIDGE4MOBILITY, SL. amb domicili social a C/ DE LA BOBINADORA, 1-5, 1ª PLANTA LOCAL 18 – 08302 MATARÓ o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a BRIDGE4MOBILITY, SL. la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de BRIDGE4MOBILITY, SL. a la xarxa social, per tal d’identificar-lo inequívocament.

  1. Altra informació d’interès

BRIDGE4MOBILITY, SL. podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb BRIDGE4MOBILITY, SL. mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents dades de contacte:

BRIDGE4MOBILITY, SL.

Domicili: C/ DE LA BOBINADORA, 1-5, 1ª PLANTA LOCAL 18 – 08302 MATARÓ

Email: info@bridge4mobility.com

Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús d’aquesta.

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown