Blog de B4M Toggle

La importància del sector de la construcció en l´economia alemanya

La importància del sector de la construcció en l´economia alemanya

El sector de la construcció participa de forma important en l’economia alemanya mitjançant la creació de valors afegits i de llocs de treball. Cada euro que s’inverteix en el sector, incrementa la demanda econòmica total en més de dos euros. Actualment, el sector es troba en plena expansió. Aproximadament el 10 per cent del PIB alemany va destinat anualment a la construcció.

Aquest sector es subdivideix en el subsector de la construcció principal i el de la secundària. En la principal trobem a Alemanya 75.300 empreses, majoritàriament pimes, dedicades sobretot a l’enginyeria civil i a l’obra gruixuda. En el subsector secundari es troben localitzades aproximadament 260.000 empreses consagrades sobretot a les obres d’acabat i sanejaments. Amb un total d’1,9 milions d’empleats, el sector és actualment un dels majors ocupadors del país.

Com a exemple de la importància del sector a Alemanya podem fixar-nos en Hochtief, una empresa de construcció amb seu en Essen que és la major empresa de construcció civil al país. La companyia compta amb més de 80.000 empleats i cerca contínuament personal per treballar en sectors molt variats. Hochtief, s’ha fet amb el contracte per construir a Berlín la Mercès Platz enfront de l’estadi Mercedes-Benz Arena, un projecte que suposarà una inversió de 200 milions d’euros.

A causa del canvi climàtic, el sector de la construcció alemany realitza labors de recerca ecològica. El sanejament energètic d’edificis i la construcció eficient i sostenible des del punt de vista energètic, són els grans temes actuals de recerca i desenvolupament. La indústria alemanya ofereix noves solucions en el desenvolupament de materials de construcció i tecnologies.

Totes les persones que treballen per compte d’altri a Alemanya, és igual el seu país d’origen o activitat professional, cobren almenys el salari mínim de 8,5 euros l’hora. A més en el sector de la construcció s’apliquen per conveni altres salaris mínims més alts, segons l’activitat concreta que es realitza podent arribar als 20€ l’hora en alguns casos. Pots consultar els salaris en aquest enllaç: www.tarifregister.nrw.de
 

Exemples de sous una vegada acabada la FP Dual

 
Trockenbaumonteur/in (Muntador/a de pladur) – Sou després de FP Dual, entre 1600€ i 2500€ bruts mensuals. www.berufe.tv/trockenbaumonteur-in

Tiefbaufacharbeiter/in (Especialista en obra civil) – Sou després de FP Dual, entre 2000€ i 3000€ bruts mensuals. www.berufe.tv/tiefbaufacharbeiter-in

Beton-und Stahlbetonbauer/in (Especialista en formigó i formigó armat) – Sou després de FP Dual, entre 2100€ i 3400€ bruts mensuals. www.berufe.tv/beton-und-stahlbetonbauer-in

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown