Blog de B4M Toggle

La desocupació juvenil a Alemanya és la més baixa de la Unió Europea

La desocupació juvenil a Alemanya és la més baixa de la Unió Europea

La taxa de desocupació dels joves alemanys d’entre 15 i 24 anys es va situar en 2014 en el 7,7 per cent, una xifra molt menor que la mitjana del 22,2 per cent dels 28 Estats del bloc europeu, segons l’Oficina Federal d’Estadístiques (Destatis).

El percentatge de gent jove sense treball ha descendit gradualment a Alemanya, del 15,5 per cent en 2004 al 7,7 per cent en deu anys.

Uns 330.000 joves de 15 a 24 anys es van registrar com a aturats en en la major economia d’Europa. La xifra contrasta amb les de països del sud del continent com Espanya i Grècia. A Espanya, la desocupació juvenil és del 53,2 per cent, mentre que a Grècia és de 52,4 per cent.

El president de l’Agència Federal de Treball, Frank-Jürgen Weise, va sostenir que en molts països d’Europa han d’establir-se estructures per combatre la desocupació juvenil com a centres d’assessorament laboral, agències d’ocupació juvenil i organitzacions de formació professional.

“Seria bo que s’invertís per crear aquestes estructures”, va assenyalar Weise, qui dirigeix la xarxa de Serveis Europeus de Mercat Laboral, encarregats d’implementar l’anomenada “garantia juvenil”, la nova iniciativa de lluita contra la desocupació juvenil per la qual la Unió Europea destinarà 6.000 milions d’euros fins a 2020.

Font | www.portalalemania.com

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown