EAE2017 | Informació & inscripció Toggle

EAE-2017

Si ja has creat el teu compte en bridge4mobility.com o si ja has començat a omplir els formularis d’inscripció i vols continuar, accedeix al teu perfil fent clic al botó LOGIN de la dreta ➞

Què és EAE2017?

Enhancing Apprentice Employability

Projecte Europeu: Pràctiques remunerades a Alemanya

Es tracta d’un Projecte Europeu per a fomentar l’ocupabilitat en empreses alemanyes de joves que hagin acabat un Cicle Formatiu de Grau Superior. Després d’un procés de selecció, 20 joves seleccionats realitzaran un curs intensiu d’alemany de 450 hores a Barcelona i viatjaran a Alemanya per realitzar un període de pràctiques de 7 mesos. L’objectiu d’aquestes pràctiques és que els participants demostrin els seus coneixements i aconsegueixin una feina fixa com a professionals en l’empresa alemanya.

El curs d’alemany està completament subvencionat pel Projecte Europeu, i les pràctiques es remuneren (aprox. 1.400, – € bruts mensuals). No cal tenir coneixements d’alemany previs. Durant les pràctiques, els participants viuran en un internat totalment equipat.

Com participar-hi?

Per inscriure en aquesta oferta, els candidats han de tenir un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) recentment finalitzat, en una les següents àrees professionals:

  • electrònica, mecànica, automatització, mecatrònica o similar
  • qualsevol CFGS relacionat amb el sector de la construcció
  • qualsevol CFGS relacionat amb instal·lacions d’edificis (aigua, gas, fred i calor, electricitat)

En cas de disposar d’un CFGS diferent als esmentats, valorarem les candidatures igualment.

Requisits mínims:

  • CFGS finalitzat recentment (veure descripció del lloc)
  • En el procés de selecció es valoraran les notes obtingudes en el CFGS
  • Disponibilitat per realitzar curs intensiu d’alemany a Barcelona
  • Motivació per realitzar una experiència internacional
Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown