Blog de B4M Toggle

El CV a Alemanya

El CV a Alemanya

Quan volem aplicar a un lloc de feina a Alemanya, és molt important tenir llesta tota la docmentació que cal presentar a l’empresa. Al curriculum (Lebenslauf) cal facilitar tota la informació referent a les dades personals, estudis, experiència laboral, idiomes i altres activitats que puguin ser d’interès per al lloc de feina vacant.

A Alemanya, a diferència d’Espanya, és imprescindible presentar una fotografia que acompanyi el CV, la fotografia es diu Bewerungsbild i equival a la primera impressió que tindrà l’empresa sobre nosaltres; per tant ha de complir una sèrie de criteris com ara tenir una expressió amigable i que generi confiança. Cal que aquesta foto estigui feta per un professional, ja que si presentem una foto amb un fons que no sigui neutre o bé una mala il·luminació, pot interpretar-se com a falta d’interès.

Les dades personas que cal incloure al nostre CV són: Nom i cognoms, direcció postal, direcció e-mail, telèfon, data i lloc de naixement, estat civil i nombre de fills (en el seu cas).

Al CV hi podem afegir un resum personal, un parell de línies on ens descriurem breument i servirà per donar peu a tota la informació que ve després.

A l’apartat d’educació hem d’anotar cada entrada en ordre cronològic invers (de més recent a més antic). És molt important que cada apartat inclogui el nom de l’institut/escola/entitat i el nom dels estudis cursats, així com les dates d’inici i fi de cada formació.

També cal escriure en ordre cronològic inbers la nostra experiència laboral, sense oblidar les dates d’inici i fi de cadascuna, el nom de l’empresa, la ubicació (localitat), càrrec i tasques realitzades.

A més, en cas d’haver-hi, podem incloure una altra secció sobre experiències de voluntariats o bé referències d’altres empreses (en aquest cas, haurem d’adjuntar un escrit de l’empresa en qüestió)

És molt important que el currículum no sigui més llarg de dues pàgines, que sigui clar i estigui ben organitzat. En cas de que al curriculum hi hagi algun espai temporal on no s’ha estudiat ni treballat, és necessari explicar el motiu.

Per acabar, hem d’assegurar-nos que no hi ha cap falta d’ortografia al CV i que està ben redactat i estructurat. Ha de ser fàcil localitzar visualment la formació, l’experiència i le dades personals.

 

¡Ànims i sort!

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown